Ulica „Niechciana”

Samorząd terytorialny
W połowie sierpnia br. Wojewdzki Sąd Administracyjny (WSA) w Olsztynie rozpatrywał skargę...
Wojciech Federczyk
20.10.2009
Samorząd terytorialny
Wynajmujący lokal mieszkalny może żądać wpłacenia kaucji na zabezpieczenie należności z tytułu...
Bartosz Starczewski
19.10.2009
Samorząd terytorialny
Teatr otrzymał pismo z urzędu marszałkowskiego z pytaniem - dlaczego nie ujęliśmy w ewidencji...
Dorota Skrzypska
19.10.2009
Samorząd terytorialny
Jak liczyć wynagrodzenie za godziny nadliczbowe pracownikw mianowanych?
Michał Culepa
19.10.2009
Samorząd terytorialny
Istota analizy SWOT, ktrej nazwa pochodzi od pierwszych liter wyrazw, tj.: Strength - silne strony,...
Paweł Galiński
16.10.2009
Samorząd terytorialny
Czy wjt może już ogłoszony w prasie konkurs na dyrektora szkoły odwołać, a następnie powołać...
Krzysztof Gawroński
16.10.2009
Samorząd terytorialny
Zachęcamy do zapoznania się z treścią nowego numeru czasopisma Samorząd Terytorialny.
15.10.2009
Samorząd terytorialny
Celem artykułu jest zainspirowanie potrzeb rewitalizacji specyficznych obszarw problemowych, do...
Henryk Gawroński
15.10.2009
Samorząd terytorialny
Prawa i obowiązki gminy we wsplnocie mieszkaniowej.
Edyta Hadrowicz
15.10.2009
Samorząd terytorialny
Instrumenty prawne samorządu terytorialnego w gospodarowaniu odpadami komunalnymi.
Anna Barczak
14.10.2009
Samorząd terytorialny
Instrumenty prawne samorządu terytorialnego w gospodarowaniu odpadami komunalnymi.
Anna Barczak
14.10.2009
Samorząd terytorialny
Gminy mają możliwość wspłstanowienia w zakresie podatkw i opłat lokalnych. Zbliża się okres...
Bartosz Starczewski
14.10.2009
Samorząd terytorialny
Zachęcamy do zapoznania się z zawartością nowego numeru czasopisma Finanse Komunalne.
14.10.2009
Samorząd terytorialny
Kto będzie organem kompetentnym do zatwierdzenia projektu gospodarki odpadami oraz przyjęcia...
Alicja Brzezińska
13.10.2009
Samorząd terytorialny
Przeciwko komu może być wydany nakaz rozbirki?
Anna Bufnal
13.10.2009
Samorząd terytorialny
Gminy mają możliwość wspłstanowienia w zakresie podatkw i opłat lokalnych. Zbliża się okres...
Bartosz Starczewski
13.10.2009
Samorząd terytorialny
Jaką podstawę prawną, w sytuacji braku regulaminu wynagradzania, należy przywoływać w decyzjach...
Michał Culepa
12.10.2009
Samorząd terytorialny
Czy w sytuacji, gdy wartość zamwienia na obsługę bankową budżetu gminy jest niższa niż 14.000 euro...
Paweł Banasik
12.10.2009
Samorząd terytorialny
Gminy mają możliwość wspłstanowienia w zakresie podatkw i opłat lokalnych. Zbliża się okres...
Bartosz Starczewski
12.10.2009
Samorząd terytorialny
Na przeprowadzenie imprezy masowej organizatorowi wydawane jest zezwolenie w drodze decyzji...
Dominika Tykwińska-Rutkowska
09.10.2009
Samorząd terytorialny
Czy spłka gminna ze 100% udziałem Gminy powinna zapłacić PCC w przypadku, gdy otrzymała od Gminy...
Marek Jurek
09.10.2009
Samorząd terytorialny
Na składowisko odpadw komunalnych trafiają odpady od przedsiębiorcy posiadającego pozwolenia...
Alicja Brzezińska
08.10.2009
Samorząd terytorialny
Jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego, także...
Bartosz Starczewski
08.10.2009
Samorząd terytorialny
Czy zasięgnięcie opinii organu prowadzącego w sprawie powołania wicedyrektora musi być poprzedzone...
Krzysztof Gawroński
08.10.2009
Samorząd terytorialny
Co należy zrobić, aby przedszkole mogło samodzielnie przeprowadzać postępowanie o udzielenie...
Daniel Szczęsny
07.10.2009
Samorząd terytorialny
Czy PINB ma podstawę prawną do wydania kserokopii dokumentw w oparciu o ustawę dostępie do...
Jakub Mazurkiewicz
07.10.2009
Samorząd terytorialny
Od 1 listopada 2009 r. dodatek z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowa zapomoga z tytułu...
Krzysztof Posański
07.10.2009
Samorząd terytorialny
Czy rozwiązując z pracownikiem mianowanym umowę o pracę z powodu ciężkiego naruszenia obowiązkw...
Jarosław Masłowski
06.10.2009
Samorząd terytorialny

Stypendia dla studentów

Samorząd terytorialny
W obecnym stanie prawnym jednostki samorządu terytorialnego nie mają możliwości przyznawania...
Bartosz Starczewski
06.10.2009
Samorząd terytorialny
Czy wartość przekazanego przez jednostkę budżetową swojemu pracownikowi pira stanowi przychd ze...
Jarosław Wowra
06.10.2009
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski