Czy stłuczenie łokcia i kolana należy uznać za uraz?

BHP

Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHPCzy upadek skutkujący stłuczeniem łokcia i kolana (w wyniku potknięcia się o paletę) powinien być uznany za wypadek przy pracy w świetle ustawy wypadkowej?...

26.06.2017

Przy komputerze na stojąco

BHP

Nie ma przeciwwskazań, aby osoba zatrudniona przy linii produkcyjnej, która w ramach wykonywanych zadań sporadycznie korzysta z komputera, wykonywała te czynności na stojąco.

26.06.2017

Za likwidację dzikiego wysypiska odpadów odpowiada gmina

Samorząd terytorialny

Jeżeli dzikie wysypisko znajduje się na terenie nieruchomości gminnej, to za jego likwidację odpowiada gmina, chyba że ustali osoby, które odpady umieściły na tym wysypisku. Obowiązek likwidacji...

22.06.2017

Do kiedy ważna jest decyzja z.r.i.d. na budowę drogi?

Budownictwo

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Budowlany: Do kiedy ważna jest decyzja z.r.i.d. na budowę drogi? Czy inwestor, który przejął na podstawie decyzji z.r.i.d. tereny pod budowę drogi, a tej drogi...

22.06.2017