Jak rozliczyć w kosztach usługę transportową?

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoCzy podatnik nabywając usługę transportową w przypadku otrzymania faktury, na której znajdują się trzy pozycje, tj.: a) usługa przewozu...

03.07.2017

Wolontariuszem w poradni może być tylko osoba pełnoletnia

Samorząd terytorialny

W publicznych poradniach psychlogiczno pedagogicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego wolontariusze mogą być zatrudnieni do pomocy przy realizowaniu zadań samorządowych poradni,...

03.07.2017

Planu zamówień publicznych nie trzeba aktualizować

Zamówienia publiczne

Plan zamówień publicznych zmienił się w trakcie trwania roku budżetowego. Czy zamawiający powinien zaktualizować plan? Czy w planie zamówień zamawiający powinien ująć zadania, w których zamawiającym...

02.07.2017

Czy stłuczenie łokcia i kolana to już uraz?

Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Jakie zdarzenia można zakwalifikować jako uraz? Czy urazem będzie...

30.06.2017

Gmina może udzielać dopłat do wywozu nieczystości ciekłych

Samorząd terytorialny

Jeżeli gminę stać na dopłaty do 1 m3 nieczystości ciekłych, to może podjąć uchwałę w sprawie dopłat ściekowych stosowanych przy wykonywaniu usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu...

29.06.2017