Jak układać akta osobowe pracownika?

Pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Oznacza to, że niezależnie od formy prowadzonej działalności i liczby zatrudnionych pracowników,...

16.06.2017

Sprzedaż darowanych bitcoinów jest opodatkowana

Z tytułu sprzedaży otrzymanych w darowiźnie bitcoinów powstanie przychód z praw majątkowych. Koszt uzyskania przychodów należy ustalić zgodnie z ogólną zasadą, a więc w wysokości poniesionych przez...

14.06.2017

Warunki udziału w postępowaniu nie są obligatoryjne

Zamówienia publiczne

Czy w zamówieniach powyżej progów unijnych należy obowiązkowo postawić warunki udziału w postępowaniu? Czy wystarczy, że zamawiający sformułuje tylko warunki w zakresie braku podstaw do wykluczenia?...

13.06.2017