Świadczenie pielęgnacyjne tylko dla jednego małżonka

Samorząd terytorialny

Skoro jeden z małżonków (rodziców dziecka) posiada ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, to drugi nie może już mieć ustalonego drugiego świadczenia pielęgnacyjnego na inną osobę w tym na 2...

04.10.2013

Do założenia szkoły katolickiej potrzeba jest zgoda biskupa

Samorząd terytorialny

Czy osoba fizyczna może być organem prowadzącym szkołę katolicką i jakie musi spełniać warunki aby doprowadzić do skutecznego rozpoczęcia działalności szkoły katolickiej (liceum, gimnazjum i szkoły...

02.10.2013