Bony i świadczenia świąteczne z zfśś

Czy wypłata świadczenia pieniężnego dla pracowników z okazji świąt może być sfinansowana z ZFŚS? Czy można pracownikom zamiast bonów lub świadczeń rzeczowych, wypłacić gotówkę?

10.10.2013

W jaki sposób oznakować butle z gazami technicznymi?

BHP

Każda butlapowinna posiadać m.in.następujące oznaczenia trwałe: a) znak wytwórcy, b) numer fabryczny butli, c) pojemność zbiornika, d) pełną nazwę gazu lub mieszaniny gazowej i wzór chemiczny.

08.10.2013