Obowiązki płatnika a zaległości w składkach na FEP

Jakie są obowiązki płatnika w sytuacji,gdy zalega z opłatą składek na FEP? Spółka z o.o. otrzymała decyzję ZUS o odmowie wydania zaświadczenia o niezaleganiu w opłaceniu składek na: - ubezpieczenia...

23.10.2013

Przedsiębiorca ma prawo do urlopu ojcowskiego

Czy z urlopu ojcowskiego może skorzystać ojciec, który zawiesił działalność gospodarczą?Czy będzie mu przysługiwał zasiłek?Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

23.10.2013