Rozdrobnione odpady nie mogą trafiać do kanalizacji

Środowisko

Do kanalizacji nie mogą być wprowadzane odpady, gdyż ta nie jest instalacją przeznaczoną do unieszkodliwiania odpadów. Rozdrobnienie odpadów i ich nawodnienie nie czyni z nich automatycznie ścieku.

16.10.2013

Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę

Samorząd terytorialny

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie dotyczy m.in....

16.10.2013

Czy nieodebrane wypowiedzenie jest skuteczne?

Czy wypowiedzenie umowy o pracę, które nie zostało odebrane przez pracownika jest skuteczne? Pracownikowi wysłano wypowiedzenie umowy o pracę za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Po dwukrotnym...

16.10.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski