Kontrola zwolnień lekarskich

W jaki sposób pracodawca może sprawdzić niewłaściwość wykorzystywania zwolnienia lekarskiego przez pracownika, jeżeli zwolnienie wystawił lekarz psychiatra?

21.10.2013

Rozdrobnione odpady nie mogą trafiać do kanalizacji

Środowisko

Do kanalizacji nie mogą być wprowadzane odpady, gdyż ta nie jest instalacją przeznaczoną do unieszkodliwiania odpadów. Rozdrobnienie odpadów i ich nawodnienie nie czyni z nich automatycznie ścieku.

16.10.2013

Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę

Samorząd terytorialny

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie dotyczy m.in....

16.10.2013