Zwróconego towaru nie trzeba ujmować w remanencie

Zamówiłem towar, który po otrzymaniu został zwrócony w wyniku reklamacji. Dostawca towaru nie zgodził się z reklamacją, jednak towar nie został ponownie przesłany ani nie została wystawiona faktura...

23.01.2014

Obowiązek złożenia ZUS IWA za 2013 r.

Za 2012 r. płatnik składek złożył ZUS IWA, gdyż zatrudnienie wynosiło 12 osób. W 2013 r. zatrudnienie wyniosło 7 osób. Czy płatnik powinien złożyć druk ZUS IWA?

23.01.2014