Pytanie
Starosta w 2011 r. zalegalizował wykonany w 2003 r. "staw rybny typu karpiowego". Staw ten został wykonany poprzez częściowe rozkopanie cieku (rzeka o szerokości poniżej 5 m zgodnie z MPHP, a w ewidencji ZMiUW rzeka widnieje jako rów B - urządzenie melioracji wodnych szczegółowych). Jest to zbiornik wykonany na wodzie płynącej - nie ma piętrzenia ani poboru i zrzutu. Rzeka ta (nazywana rowem B) przepływa przez środek stawu. W decyzji o warunkach zabudowy określono to urządzenie jako "staw zlokalizowany na istniejącym cieku wodnym". W 2013 r. postępowanie zakończone tą decyzją zostało wznowione. Okazało się, że ustanowiony jest tam obwód rybacki - użytkownik nie brał czynnego udziału w postępowaniu legalizacyjnym. Zostało dodatkowo potwierdzone, że jest to Wp, a nie rów (ZMiUW ze względu na zapisy w swojej ewidencji nadal neguje płynący charakter wód tego cieku). Użytkownik rybacki (umowa użytkowania obowiązuje od 1997 r.) podnosi, że nie może na tym samym odwodzie rybackim działać dwóch użytkowników.
Czy można było zalegalizować takie urządzenie na wodzie płynącej (powstałe w wyniku rozkopania rzeki), skoro działa tam już PZW jako użytkownik rybacki?