Pytanie
Firma zatrudnia pracownicę, która przebywała na:
- urlopie wychowawczym do 3 kwietnia 2010 r.,
- zwolnieniu lekarskim kod "B" od 4 kwietnia 2010 r. do 10 sierpnia 2010 r.,
- urlopie macierzyńskim od 11 sierpnia 2010 r. do 11 stycznia 2011 r.,
- urlopie wychowawczym od 12 stycznia 2011 r. do 11 stycznia 2013 r.
Nie ma już tego stanowiska, na którym pracowała (firma miała stanowisko fryzjerskie, na którym pracownica pracowała i zajmowała się sprzedażą kosmetyków, stanowisko fryzjerskie zostało zlikwidowane a sprzedażą kosmetyków zajmuje się właściciel).
Czy w umowie można wpisać "rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z przyczyn leżących po stronie pracodawcy" z dniem 11 stycznia 2013 r.?
Czy za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim i urlopie macierzyńskim (2010 i 2011 r.) należy wypłacić ekwiwalent za pełen urlop wypoczynkowy za 2010 r. i 2011 (2 x 26 dni)?
Jak należy postąpić w przypadku urlopu wypoczynkowego za 2013 r.?