Pytanie
Przedsiębiorstwu została naliczona kara za niewykonywanie badań ścieków z oczyszczalni własnej w akredytowanym laboratorium. Badania były robione w laboratorium bez akredytacji. Przedsiębiorca wystąpił z wnioskiem o zaliczenie kar na poczet prowadzonej inwestycji (przyłączenie do kanalizacji miejskiej z rozbiórką istniejącej oczyszczalni), do czego urząd się przychylił, ale koszt inwestycji jest mniejszy niż naliczona kara.
Czy w takim przypadku przedsiębiorca będzie musiał zapłacić różnicę wynikającą z kosztów inwestycji i naliczonych kar?
Jeśli tak, to czy jest jakaś możliwość niewnoszenia opłaty wynikającej z różnicy kosztów inwestycji i naliczonych kar?