Pytanie
Spółka wybudowała sieć wspólnie z prywatnym inwestorem.
Jak przyjąć na majątek środek trwały?
Czy można wycenić tylko swoje prace bez kosztów poniesionych przez prywatnego inwestora?
Czy prywatny inwestor powinien wycenić i przekazać na spółkę roboty, które wykonał?
Zostało spisane porozumienie, które zobowiązuje spółkę do ułożenia rur, a prywatnego inwestora do wykonania prac ziemnych. Sieć kanalizacyjna będzie na majątku spółki i będzie służyła działalności gospodarczej. Uważamy, że roboty ziemne powinien prywatny inwestor wycenić i przekazać protokołem. Spółka zwiększy wartość sieci o roboty ziemne i będzie systematycznie ich wartość w wysokości amortyzacji odnosiła na przychody KUP.