Pytanie
Firma otrzymała w styczniu 2014 r. od komornika postanowienie o umorzeniu egzekucji w sprawie należności, wystawione w dniu 28 grudnia 2013 r. Odpis aktualizujący na należność był dokonany w 2012 r. jako niestanowiący kosztów uzyskania przychodów.
Czy w roku 2013 mogę statystycznie zaliczyć tę należność w koszty podatkowe, czy powinnam to zrobić w styczniu w 2014 r., bo wtedy otrzymałam wyrok?