Pytanie
Klient naszej firmy ogłosił upadłość w 2011 r. W 2011 r. zostały zgłoszone nasze wierzytelności oraz dokonano odpisu aktualizacyjnego w koszty niepodatkowe. W marcu 2014 r. otrzymaliśmy zwrot niewielkiej kwoty z naszej wierzytelności jako kwoty z ostatecznego podziału masy upadłościowej.
Czy możemy zaliczyć w rozliczeniu za marzec 2014 niezwróconą część naszej należności do kosztów uzyskania przychodu jeśli w 2011 r. odpis aktualizacyjny był rozpoznany jako koszt niepodatkowy?
Czy zwrócona kwota będzie przychodem podatkowym?
Czy podatkowo koszty i przychody należy rozliczać jedynie w kwocie netto?
Czy niezbędne jest posiadanie dokumentów informujących o zakończeniu procesu upadłościowego?
Jedyną informacją jaką posiadamy jest opis na otrzymanym przelewie. Wystąpienie do sądu o takie dokumenty wiąże się z dodatkowymi opłatami.