Pytanie
W zakładzie pracy podwładny zatrudniony na podstawie umowy o dzieło dokonywał pomiarów parametrów wody w jednym konkretnym zbiorniku wodnym. Czynności te trwały 2 miesiące. Poza obowiązkami wynikającymi z umowy o dzieło, równolegle w tym samym czasie, dający zlecenie wymagał od tej samej osoby, aby przychodziła do pracy na 8 godzin dziennie, również w weekendy i święta i wykonywała inne czynności. Owe inne czynności obejmowały zarówno badanie parametrów wody w pozostałych zbiornikach nieobjętych umową o dzieło, jak również inne czynności, w zależności od zapotrzebowania danego dnia, jak np. sprzątanie, pomoc przy wszelkiego rodzaju działaniach w tym miejscu. Trwało to łącznie ponad rok. Osoba wykonująca dzieło pracowała wedle ustalonego grafiku dyżurów, wciąż w jednym zakładzie tej firmy, otrzymywała polecenia od kierowników, wykonywała pracę na rzecz tej firmy i miała obiecane za te czynności wynagrodzenie, którego wypłacenie było przekładane z miesiąca na miesiąc, tak że w rezultacie poza wynagrodzeniem z umowy o dzieło w ogóle nic nie otrzymała.
Czy na tej podstawie możliwe jest ustalenie istnienia stosunku pracy w przypadku osoby wykonującej umowę o dzieło i odzyskanie wynagrodzenia za pracę świadczoną poza warunkami tej umowy?