Pytanie
Spółka importuje surowce do produkcji. W przypadku niezgodności dostaw (z zamówieniem, jakościowej) i uniknięcia procedury związanej ze zwrotem: 1.niszczy surowiec albo 2.wysyła do innego kraju członkowskiego do odbiorcy wskazanego przez dostawcę (do reprezentanta dostawcy o nieustalonych powiązaniach).
Czy w przypadku wysyłki surowca do kraju członkowskiego UE w ramach ww. procedury lub zniszczenia zapłacone cło i wynagrodzenia agencji mogą stanowić koszty uzyskania przychodu?
Spółka otrzyma notę od dostawcy na wartość zakupu netto. Nie zależy jej (chce uniknąć) na rozliczaniu i dochodzeniu opłat poniesionych w procedurze celnej.