Pytanie
Jaka jest podstawa prawna wyprodukowania z odpadu produktu, np. nawozu z odpadów, produktów budowlanych z gruzu, granulatu z tworzyw sztucznych, części zamiennych z odpadów itp.?
Procedury te są często opisywane w publikacji, ale nie znalazłem jak dotąd nigdzie podstawy prawnej takiego działania. Procedury takie jak utrata statusu odpadu i uznanie za produkt uboczny są jasno określone w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – dalej u.o., tymczasem nie ma takiej procedury dotyczącej wyprodukowania produktu z odpadu. Dla uproszczenia, proszę o informacje w stosunku do odpadów, dla których nie ma możliwości przeprowadzenia procedury utraty statusu odpadu i procedury uznania za produkt uboczny i jedyną możliwością jest wyprodukowanie produktu z odpadu.