Pytanie
Wspólnicy spółki cywilnej będącej podatnikiem VAT nabyli w ramach prowadzonej działalności (2008 r.) grunty rolne zwolnione z opodatkowania VAT (od osób fizycznych) oraz grunty budowlane od firmy będącej podatnikiem VAT (stawka VAT 22%). Na zakupionych gruntach były ponoszone nakłady na nową inwestycję - wybudowanie budynku na potrzeby działalności gospodarczej. Podatnik (spółka cywilna) korzystała z prawa do odliczenia podatku naliczonego przy jego budowie. W 2011 r. zakończono inwestycję i przyjęto budynek do użytkowania. W tym samym roku część budynku została przekazana do użytkowania na podstawie umowy najmu firmie będącej podatnikiem VAT (odpłatne świadczenie usług). W 2014 r. spółka cywilna zamierza sprzedać wybudowany budynek wraz z częścią działek na rzecz podatnika VAT czynnego.
Czy w opisanej sytuacji spółka cywilna spełnia wszystkie warunki do zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i jednocześnie może dobrowolnie zrezygnować z tego zwolnienia chcąc opodatkować sprzedaż stawką 23% VAT?