Pytanie
Pracownik jest od 20 grudnia 2013 r. na zwolnieniu lekarskim. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że do pracy już nie wróci i będzie starał się o rentę. 1 kwietnia 2014 r. spółka została postawiona w stan likwidacji i likwidatorzy mają zamiar jeszcze w kwietniu wręczyć pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, skracając jednocześnie okres wypowiedzenia do 1 miesiąca.
Czy otrzymane przez pracownika odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia będzie miało jakikolwiek wpływ na otrzymywany przez pracownika zasiłek chorobowy?
Czy w związku z otrzymywanym przez pracownika zasiłkiem chorobowym, pracownikowi przysługuje odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia?