Pytanie
Rok obrotowy spółki akcyjnej był rokiem kalendarzowym i rozpoczął się 1 stycznia 2013 r. Spółka została przekształcona w spółkę komandytowo-akcyjną. Wpis przekształcenia do KRS nastąpił 1 października 2013 r. Na dzień poprzedzający (30 września 2013 r.) klient zamknął księgi. Na 1 października 2013 r. otworzył je w nowej spółce - komandytowo-akcyjnej. Postanowienie statutu S.K.A. przewidywało, że pierwszy rok obrotowy spółki po przekształceniu kończy się 31 października 2013 r.
Czy pierwszy rok obrotowy mógł być tak krótki?
Czy spółka po przekształceniu jest nową jednostką w rozumieniu ustawy o rachunkowości i może przyjąć dowolny rok obrotowy, gdyż jest to rok obrotowy nowego podmiotu?