Obowiązki podmiotu prowadzącego instalację

Środowisko

Czy zmiana pozwolenia na korzystanie ze środowiska w zakresie podmiotu prowadzącego instalację powinna być przeprowadzona w trybie art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego?

06.02.2015