Poświadczenie może wystawić tylko odbiorca zamówienia

Zamówienia publiczne

Wykonawca powołał się na zasoby podmiotu trzeciego i przedłożył jego pisemne zobowiązanie. W wykazie robót wskazano roboty budowlane wykonane przez ten podmiot i załączono poświadczenie wystawione i...

20.02.2015

Raport oceny oddziaływania na środowisko

Środowisko

Czy w raporcie oceny oddziaływania na środowisko inwestor jest zobowiązany do opisywania zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z całego placu, jeżeli posiada tytuł prawny tylko do jego części?

20.02.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski