Niszczenie terenów zielni może być przestępstwem

Samorząd terytorialny

Na jakiej podstawie burmistrz może interweniować w sprawie niszczenia terenów zieleni poprzez nawożenie ziemi przez właściciela na działce, która znajduje się w strefie ekologicznego systemu obszarów...

16.02.2015

Zwrot podwojonego zadatku rozliczamy w PIT-36

W przypadku zwrotu zadatku w podwójnej wysokości przychodem jest różnica między kwotą wcześniej wypłaconą a kwotą otrzymaną, którą należy ująć w zeznaniu podatkowym PIT-36 jako przychód z innych...

12.02.2015

Odsetki od nadpłaty podatku są zwolnione z PIT

Wpłacone przez organ podatkowy odsetki od nadpłaty stanowić będą dla spółki przychód podatkowy, ale będzie on zwolniony z opodatkowania - wyjaśnia ekspert Vademecum Głównego Księgowego.

11.02.2015