Pytanie

Prowadzę działalność od 2005 r. moja działalność polega na wykonywaniu usług naprawy wózków widłowych. We wpisie mam wpisane naprawa i konserwacja pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli. Do 2014 r. nie przekroczyłem obrotu sprzedaży dla osób fizycznych.
Czy od 1 marca 2015 r. obowiązuje mnie instalacja kasy fiskalnej?

Odpowiedź

Jeśli podatnik świadczy usługi naprawy pojazdów silnikowych (w postaci wózków widłowych) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej to od 1 marca 2015 r. powinien mieć kasę fiskalną i ewidencjonować sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej bez względu na wysokość obrotu.

Uzasadnienie

Z pytania wynika, że podatnik świadczy usługi naprawy wózków widłowych. We wpisie do ewidencji podatnik ma wpisane naprawa i konserwacja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. Do roku 2014 r. nie przekroczył obrotu sprzedaży dla osób fizycznych.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż w podatku VAT zasadą jest obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących przez podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych – art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u.

Czyli obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej objęta jest tylko sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Sprzedaży na rzecz firm podatnik nie ma obowiązku ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej.
Jak wynika z § 4 pkt 2 lit. c rozporządzenia ministra finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących - dalej r.z.k.r., podatnik świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) musi ewidencjonować obrót z tytułu świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej bez względu na wysokość osiąganych obrotów.

Zobacz: Od nowego roku zmiany w zakresie kas fiskalnych >>

Przepis ten wyłącza ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej ze względu na obrót świadczenie usług naprawy pojazdów silnikowych. Zwrócić uwagę należy, że jest tu zapis o pojeździe silnikowym a nie samochodowym.

Zgodnie z art. 2 pkt 32 ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym pojazd silnikowy to pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego. Pojazd to środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszyna lub urządzenie do tego przystosowane.

Co do zasady wózek widłowy (wózek jezdniowy podnośnikowy) to kołowy pojazd mechaniczny o napędzie silnikowym, przystosowany do przewozu materiałów o znacznej masie. Wynikałoby, że wózek widłowy jest pojazdem wyposażonym w silnik, czyli pojazdem silnikowym.

Zatem jeśli podatnik świadczy usługi naprawy pojazdów silnikowych (w postaci wózków widłowych) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej to od 1 marca 2015 r. powinien mieć kasę fiskalną i ewidencjonować sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej bez względu na wysokość obrotu.

Zobacz książkę "Kasy fiskalne w 2015 i 2016 r. Pytania i odpowiedzi" dostępną w księgarni internetowej Profinfo>>

Tu na marginesie należy zauważyć, że usługi naprawy wózków widłowych są co do zasady świadczone dla firm. Z pytania nie wynika na rzecz kogo dokładnie te usługi podatnik świadczy. Zatem podatnik powinien dokładnie sprawdzić na kogo rzecz świadczy usługi pamiętając, że obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Ksiegowego