Każda część zamówienia stanowi samodzielną całość

Zamówienia publiczne

Zamawiający prowadzi przetarg z podziałem na 10 pakietów i chciałby dokonać zmiany jednego z nich, która wymaga przedłużenia terminu składania ofert o 22 dni. Czy zamawiający może przedłużyć ten...

09.03.2015

Umowa najmu nie jest podstawą odliczenia VAT

Sama umowa najmu nie będzie wystarczającym dokumentem do odliczenia VAT. Odliczeniu podlega bowiem podatek naliczony, który stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur - wyjaśnia ekspert...

06.03.2015

Składki na Fundusz Pracy należy wykazać w PKPiR

Wspólnik spółki cywilnej opłaca składki ZUS. Składki wspólników nie są kosztem spółki. Każdy wspólnik odlicza w zeznaniu rocznym składkę na ubezpieczenie społeczne.Gdzie należy ująć wpłaty na Fundusz...

05.03.2015

Jak rozliczyć księgowo-walutowy leasing samochodu?

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy PodatkowegoSpółka prowadzi księgowość zgodnie z MSR-ami. Zamierza nabyć samochód sfinansowany leasingiem. Będzie on bilansowo finansowy a podatkowo...

04.03.2015

Warunek posiadania koncesji musi być uzasadniony

Zamówienia publiczne

Zamawiający żądał koncesji a wykonawca nie złożył tego dokumentu. W efekcie został wezwany do jego uzupełnienia. Wykonawca odpowiedział, że zgodnie z prawem koncesja dla tego zadania nie ma...

04.03.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski