Pytanie

Otrzymałem informacje IFT-3/IFT-3R i IFT/A z banku.
Czy jest to dla mnie tylko informacja, czy też muszę to rozliczyć w jakimś zeznaniu rocznym?

Odpowiedź

Podatnik nie ma obowiązku wykazywania dochodów widniejących w informacji IFT-3/IFT-3R w rocznym zeznaniu podatkowym.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 42 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f., w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym oraz na żądanie podatnika, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, płatnicy są zobowiązani przekazać podatnikom posiadającym w Polsce tzw. ograniczony obowiązek podatkowy oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, imienne informacje IFT-1(R) dotyczące osiąganych przez podatnika przychodów.

Do podobnych obowiązków informacyjnych zobowiązuje art. 42c u.p.d.o.f. płatników przekazujących dochody odsetkowe obywatelom Unii Europejskiej oraz tzw. terytoriów zależnych i stowarzyszonych. Zobowiązani są oni składać informacje IFT-3(R). Informacja taka jednak dotyczy dochodów, których nie obejmuje się rocznymi zeznaniami podatkowymi. Podatnik zatem nie ma w przedmiotowym przypadku obowiązku wykazywania dochodów widniejących w informacji IFT-3/IFT-3R w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zobacz też: Jak rozliczyć PIT za 2014 rok >>

"PIT. Komentarz 2015" dostępny jest w księgarni internetowej Profinfo >>

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego