Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Czy w świetle przepisów rozporządzenia ws. bhp stanowisko komputerowe musi być obligatoryjnie wyposażone w krzesło?

Czy jest dopuszczalne stanowisko komputerowe stojące (wysokie biurko)?

Odpowiedź:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973) - dalej r.b.h.m.e. stanowisko komputerowe jako stanowisko pracy musi być obligatoryjnie wyposażone w krzesło biurowe, tzw. fotel biurowy.

Uzasadnienie:

Obowiązek wyposażenia stanowiska komputerowego jako stanowiska pracy w krzesło biurowe wynika z § 2 pkt 2 r.b.h.m.e., który definiuje stanowiska pracy z monitorem ekranowym. Poprzez stanowisko pracy z monitorem ekranowym należy rozumieć przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, obejmującym:

a) wyposażenie podstawowe, w tym monitor ekranowy, klawiaturę lub inne urządzenia wejściowe, jednostkę centralną lub stację dyskietek,

b) wyposażenie dodatkowe, w tym drukarkę, skaner, mysz, trackball,

c) wyposażenie pomocnicze, w tym stół, krzesło, uchwyt na dokument, podnóżek.

Krzysztof Zamajtys, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono 22 lutego 2015 r.