Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Czy pojazdy poruszające się wewnątrz firmy tj. ciągnik siodłowy, wózek widłowy, służbowe i inne należy doposażyć w młotek i nóż bezpieczeństwa?

Producent w podstawowym wyposażeniu nie dostarczył ww. sprzętu.

Odpowiedź:

Przepisy dotyczące pojazdów poruszających się po drogach zakładowych, a także przepisy dotyczące eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym, nie przewidują wyposażania ich w młotki do rozbijania szyby w celu ewakuacji, a także w noże bezpieczeństwa stosowane do przecinania pasów w przypadkach koniecznych. Jeśli jednak pracodawca uważa, że takie wyposażenie poprawi bezpieczeństwo pracy kierowców i innych osób, może wyposażyć pojazdy w młotek i nóż bezpieczeństwa.

Uzasadnienie:

Zakres wyposażenia pojazdów określa załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 951 z późn. zm.) - dalej r.w.t.p. W wykazie tym r.w.t.p. nie uwzględnia obowiązkowego wyposażenia pojazdów w młotki i noże bezpieczeństwa. Także przepisy działów III i IV r.w.t.p. nie uwzględniają wyposażenia pojazdów w młotki i noże bezpieczeństwa.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650 z późn. zm.) – dalej r.b.h.w.j. nie przewiduje w obowiązkowym wyposażeniu wózków młotków i noży bezpieczeństwa. Pośrednio, o wyposażeniu wózka jezdniowego z napędem silnikowym stanowi § 5 ust. 1 r.b.h.w.j. Zgodnie z tym przepisem na wyposażenie wózka składa się m.in.: układ kierowniczy, hamulcowy i napędowy, mechanizm podnoszenia, odpowiedni do rodzaju wózka osprzęt, oświetlenie i sygnalizacja, urządzenia pomiarowo–kontrolne, elementy i urządzenia zabezpieczające kierowcę i osoby współpracujące.

Kazimierz Kościukiewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono 13 lutego 2015 r.