Gminy muszą zapewnić przedszkole dla czterolatka

Samorząd terytorialny

Od września 2015 r. każde dziecko 4-letnie będzie miało prawo do edukacji przedszkolnej. Gminy mają obowiązek zapewnienia od 1 września 2015 r. czterolatkom miejsc w przedszkolu.

17.03.2015

Podatnik nie musi pilnować limitu kosztów autorskich

Podatnik nie ma obowiązku pilnowania limitu autorskich kosztów uzyskania przychodów w trakcie roku. Przekroczenie limitu nie może być traktowane jako celowe zaniżanie zaliczek, tym bardziej, że...

17.03.2015

Starosta nie wydaje zarządzenia pokontrolnego

Samorząd terytorialny

Nie znajduję w obowiązujących przepisach ochrony środowiska podstawy prawnej do wydawania przez starostę zarządzenia pokontrolnego. Starosta, jako organ ochrony środowiska, może natomiast...

16.03.2015