Zapytanie o cenę jest trybem szczególnym

Zamówienia publiczne

Zamawiający chce udzielić zamówienia na usługę dowozu dzieci do szkół. Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 p.z.p. Czy zamawiający może wybrać tryb...

03.04.2015

Dochody z giełdy rozliczamy w PIT-38

Dochodów z giełdy nie rozlicza się łącznie z dochodami ze stosunku pracy. Należy je rozliczyć w złożonym do końca kwietnia roku podatkowego następującego po roku, w którym te dochody wystąpiły,...

01.04.2015

Dieta otrzymana przez sołtysa nie podlega składkom ZUS

Sprawowanie funkcji sołtysa na podstawie uchwały rady gminy nie stanowi tytułu do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, a zatem od wypłacanego wynagrodzenia diet w związku ze sprawowana funkcją nie ma...

01.04.2015