Decyzja komunalizacyjna ma charakter deklaratoryjny

Budownictwo

Komunalizacja mienia ogólnonarodowego (państwowego) na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych,...

23.03.2015

Zamówienie może być realizowane na terenie innego kraju

Zamówienia publiczne

Zamawiający planuje zorganizować przetarg na usługi cateringowe. Czy istnieje możliwość realizowania przedmiotu zamówienia za granicą? Na jakich zasadach zamawiający z siedzibą w Polsce powinien...

23.03.2015

Gmina zapewnia dowóz uczniów na rekolekcje

Samorząd terytorialny

Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę także poza obiektami do niej należącymi. Dlatego zasadne jest zorganizowanie dowozu i opieki w...

20.03.2015

Demontażu pojazdów nie można opodatkować ryczałtem.

Działalności demontażu pojazdów na części nie można prowadzić będąc opodatkowanym ryczałtem, opodatkowania na zasadach zryczałtowanych nie stosuje się bowiem do podatników prowadzących działalności w...

19.03.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski