Jak wykazać zwrot nienależnie pobranych świadczeń?

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoGdzie w zeznaniu rocznym należy wykazać zwrot do urzędu pracy nienależnie pobranego świadczenia, tj. zasiłku dla bezrobotnych?Podatnik w...

16.03.2015

Dokumenty operatu wodnoprawnego

Środowisko

Czy do operatu wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe do urządzeń kanalizacyjnych innych podmiotów należy dołączyć decyzję o warunkach...

13.03.2015

Zakup udziałów w spółce z o.o. podlega PCC

Podatnik, osoba fizyczna, zakupił udziały w spółce z o.o. - czynność ta nie powodowała podwyższenia kapitału zakładowego spółki.Czy od tej czynności powinien zapłacić PCC?

12.03.2015

Zmiana sposobu użytkowania budynku wpływa na środowisko

Środowisko

Czy rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szwalni na budynek przeznaczony do produkcji maszyn dla przetwórstwa spożywczego zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na...

12.03.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski