Każda część zamówienia stanowi samodzielną całość

Zamówienia publiczne

Zamawiający prowadzi przetarg z podziałem na 10 pakietów i chciałby dokonać zmiany jednego z nich, która wymaga przedłużenia terminu składania ofert o 22 dni. Czy zamawiający może przedłużyć ten...

09.03.2015

Umowa najmu nie jest podstawą odliczenia VAT

Sama umowa najmu nie będzie wystarczającym dokumentem do odliczenia VAT. Odliczeniu podlega bowiem podatek naliczony, który stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur - wyjaśnia ekspert...

06.03.2015

Składki na Fundusz Pracy należy wykazać w PKPiR

Wspólnik spółki cywilnej opłaca składki ZUS. Składki wspólników nie są kosztem spółki. Każdy wspólnik odlicza w zeznaniu rocznym składkę na ubezpieczenie społeczne.Gdzie należy ująć wpłaty na Fundusz...

05.03.2015

Kiedy pracodawca poinformuje ZUS o wypadku przy pracy?

BHP

Skierowanie dokumentacji powypadkowej do ZUS wraz z wnioskiem o wypłatę świadczeń odszkodowawczych (np. jednorazowego odszkodowania) następuje wyłącznie na wniosek poszkodowanego pracownika po...

05.03.2015