Umorzenie kredytu zmarłemu wymaga wystawienia PIT-8C

W przypadku umorzenia osobie fizycznej kredytu lub pożyczki, powstaje u niej przychód podatkowy, a podmiot dokonujący umorzenia powinien wystawić formularz PIT-8C. Przychód z tego tytułu powstaje w...

24.03.2015

Samochód specjalny też może być amortyzowany

Nie ma przeszkód, aby wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej samochód specjalny o przeznaczeniu pomoc drogowa czy inny samochód bez kratki został zaliczony do środków trwałych i...

23.03.2015

Decyzja komunalizacyjna ma charakter deklaratoryjny

Budownictwo

Komunalizacja mienia ogólnonarodowego (państwowego) na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych,...

23.03.2015

Zamówienie może być realizowane na terenie innego kraju

Zamówienia publiczne

Zamawiający planuje zorganizować przetarg na usługi cateringowe. Czy istnieje możliwość realizowania przedmiotu zamówienia za granicą? Na jakich zasadach zamawiający z siedzibą w Polsce powinien...

23.03.2015

Gmina zapewnia dowóz uczniów na rekolekcje

Samorząd terytorialny

Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę także poza obiektami do niej należącymi. Dlatego zasadne jest zorganizowanie dowozu i opieki w...

20.03.2015