Gmina zapewnia dowóz uczniów na rekolekcje

Samorząd terytorialny

Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę także poza obiektami do niej należącymi. Dlatego zasadne jest zorganizowanie dowozu i opieki w...

20.03.2015

Demontażu pojazdów nie można opodatkować ryczałtem.

Działalności demontażu pojazdów na części nie można prowadzić będąc opodatkowanym ryczałtem, opodatkowania na zasadach zryczałtowanych nie stosuje się bowiem do podatników prowadzących działalności w...

19.03.2015