Dieta otrzymana przez sołtysa nie podlega składkom ZUS

Sprawowanie funkcji sołtysa na podstawie uchwały rady gminy nie stanowi tytułu do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, a zatem od wypłacanego wynagrodzenia diet w związku ze sprawowana funkcją nie ma...

01.04.2015

Biegły nie jest organem w postępowaniu kontrolnym

Biegły sam nie może żądać czegokolwiek od kontrolowanego. Wykonania określonych czynności dla biegłego może jednak zażądać organ prowadzący postępowanie kontrolne - wyjaśnia ekspert Vademecum...

31.03.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski