Należy uporządkować teren po wyrobisku

Środowisko

W jaki sposób powinien zostać uporządkowany teren po wyrobisku powstałym po umorzeniu postępowania w sprawie naliczenia podwyższonych opłat eksploatacyjnych?

13.04.2015