Pracodawca nie napisze własnego skierowania na badania

BHP

Skierowanie na badania profilaktyczne, którego wzór określa załącznik nr 3a do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej jest wzorem urzędowym, w związku z czym obligatoryjnie powinien być...

16.04.2015