Należy uporządkować teren po wyrobisku

Środowisko

W jaki sposób powinien zostać uporządkowany teren po wyrobisku powstałym po umorzeniu postępowania w sprawie naliczenia podwyższonych opłat eksploatacyjnych?

13.04.2015

Umowy zawarte między wykonawcą i podwykonawcami są jawne

Zamówienia publiczne

Wykonawca w postępowaniu korzysta z usług podwykonawców. Czy umowy zawarte pomiędzy wykonawcą i podwykonawcami i dostarczone zamawiającemu są dokumentami jawnymi w rozumieniu przepisów o dostępie do...

12.04.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski