Zamawiający nie musi prezentować próbek na otwarciu ofert

Zamówienia publiczne

W przetargu na dostawę gadżetów wykonawcy mieli załączyć próbki tych gadżetów do oferty. Czy podczas otwarcia ofert zamawiający powinien każdą otrzymaną próbkę zaprezentować wszystkim wykonawcom? -...

19.04.2015

Pracodawca nie napisze własnego skierowania na badania

BHP

Skierowanie na badania profilaktyczne, którego wzór określa załącznik nr 3a do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej jest wzorem urzędowym, w związku z czym obligatoryjnie powinien być...

16.04.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski