Zamawiający ma prawo odmówić wystawienia referencji

Zamówienia publiczne

Wykonawca po zrealizowaniu zamówienia zabiega o referencje. Czy zamawiający może odmówić ich wystawienia w sytuacji, kiedy usługa jego zdaniem nie została wykonana z należytą starannością? - pyta...

22.04.2015

Wywożenie resztek żywności ze szpitali

Środowisko

Jak często należy wywozić ze szpitala resztki z żywienia pacjentów (resztki jedzenia, które są zbierane do zamykanych pojemników)? Jaka jest na to podstawa prawna?

21.04.2015