Czy kobieta w ciąży może odbywać delegację?

Odpowiedź: kobieta w ciąży może odbywać podróż służbową jeżeli wyrazi na to zgodę.

Uzasadnienie: przepis art. 178 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) ograniczył wydanie polecenia kobiecie w ciąży wyjazdu w podróż służbową, wprowadzając względny zakaz delegowania. Stanowi on bowiem, że pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy, przez co należy rozumieć wysłanie jej do innej miejscowości niż ta, w której znajduje się jej miejsce pracy. Jeśli pracownica nie zgodzi się na podróż służbową, nie ponosi za to żadnych ujemnych konsekwencji. Wynika to z faktu, że prawo pracy chroni zdrowie kobiet ciężarnych i przyznaje im szczególne uprawnienia.

Zatem, kobiecie w ciąży nie można narzucić delegacji. Wyjazd służbowy kobiety w ciąży możliwy jest tylko za jej zgodą.

SerwisiePrawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych znajdziesz odpowiedzi na takie pytania jak: 

Jak obliczyć diety w przypadku podrózy zagranicznej?

Czy dopuszczalne jest zatrudnienie na czas nieokreślony kobiety w ciąży?

Czy kobietę w ciąży można zatrudniać w równoważnym systemie czasu pracy?