Graficzne części operatu wodnoprawnego

Środowisko

Czy w części graficznej operatu wodnoprawnego dotyczącego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód popłucznych do rowu konieczne jest przedstawienie schematu istniejącego wylotu?...

26.05.2015

Nauczyciel w szkolnej zerówce z wyższym pensum

Pensum nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolach przy szkołach podstawowych, pracujących z grupami dzieci 6-letnich wynosi 22 godziny. Jeszcze dłużej pracują wychowawcy młodszych dzieci - pisze...

26.05.2015