Wykonawca musi złożyć wniosek o zwrot próbki

Zamówienia publiczne

W przetargu wykonawcy złożyli próbki w postaci laptopów. Czy po unieważnieniu postępowania należy te laptopy wykonawcom zwrócić? Co powinien uczynić zamawiający z próbką w sytuacji, gdy nie wybrano...

03.05.2015

Decyzje o rozgraniczeniu nieruchomości bez odwołania

Samorząd terytorialny

Od decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości jako ostatecznych w postępowaniu administracyjnym nie służy odwołanie do organu drugiej instancji.Pytanie pochodzi zprogramu Serwis Budowlany.

01.05.2015

Kiedy zastosować procedurę odwrotnego obciążenia?

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy PodatkowegoFirma polska wykonała usługę na rzecz kontrahenta z Unii Europejskiej. Kontrahent unijny nie jest podatnikiem VAT, ale prowadzi działalność...

29.04.2015

Samo zawiadomienie nie wystarczy do deratyzacji

Samorząd terytorialny

Skoro po wizji w terenie nie stwierdzono zwiększonej obecności szczurów i węży na terenie nieruchomości, zaś skarżący nie dostarczył żadnych dowodów potwierdzających ich obecność, poza samym...

29.04.2015