Zwrot wypłaconej dywidendy wymaga korekty PIT-8AR

W przypadku otrzymania przez spółkę zwrotów wypłaconych dywidend należy skorygować zobowiązania podatkowe naliczone z tytułu wcześniej dokonanych wypłat zaliczek na dywidendy - wyjaśnia ekspert...

06.05.2015

Choroba babci nie uprawnia do zasiłku opiekuńczego

Matka dziecka w wieku 1,5 roku sprawuje sama opiekę nad dzieckiem. Po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim wróciła do pracy. W czasie pracy, opiekę nad dzieckiem przejmuje babcia dziecka.Czy w...

06.05.2015