Oddział przedszkolny nie jest samodzielną placówką

Samorząd terytorialny

Oddział przedszkolny nie jest samodzielną jednostką organizacyjną. Zachowuje wprawdzie odrębności programowe, ale funkcjonuje w szkole podstawowej. Sposób jego funkcjonowania należy więc określić w...

26.05.2015

W jakich sytuacjach stosować wniosek VAT-ZZ?

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoW jakich sytuacjach stosować wniosek VAT-ZZ?Stosuję ten załącznik jako przeksięgowanie z nadwyżki VAT naliczonego nad należnym na...

25.05.2015

Wydruk z PayPal może być podstawą zapisu w PKPiR

Wydatek z tytułu poniesienia zapłaty za towary handlowe nabyte na aukcji internetowej może być udokumentowany dowodem dokonania opłaty w postaci wydruku komputerowego z serwisu PayPal, mogącego być...

22.05.2015