Sprzedaż biletów na Grouponie bez kasy fiskalnej

Sprzedaż biletów na koncerty za pośrednictwem portalu Groupon jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej - wyjaśnia ekspert Vademecum Głównego Księgowego.

08.06.2015

Płatnik może opłacić wcześniej składki ZUS

Czy płatnik składek, którego obowiązuje termin płatności do 15 dnia następnego miesiąca może zapłacić składki wcześniej, czyli w miesiącu, którego te składki dotyczą?

05.06.2015

Wójt może zasiadać w komisji rekrutacyjnej

Samorząd terytorialny

Wprowadzenie wójta do komisji rekrutacyjnej nie można uznać za niezgodne z przepisami a to z racji braku szczegółowych uregulowań na poziomie ustawy.

04.06.2015