Spółka nie może utworzyć rezerwy na przyszłe straty

Nie można tworzyć w ciężar kosztów rezerw na ujemny wynik finansowy w przyszłych latach w trakcie roku obrotowego. Jednak może część zysku przeznaczyć na kapitał zapasowy lub rezerwowy, które będą...

01.06.2015

Pracownik musi aktualizować swoje dane osobowe

Przepisy Kodeksu pracy przyznają pracodawcy uprawnienie do żądania od pracownika jego danych osobowych. Pracownik ma obowiązek określone dane przedstawić i powinien je aktualizować podczas okresu...

01.06.2015

Oddział przedszkolny nie jest samodzielną placówką

Oddział przedszkolny nie jest samodzielną jednostką organizacyjną. Zachowuje wprawdzie odrębności programowe, ale funkcjonuje w szkole podstawowej. Sposób jego funkcjonowania należy więc określić w...

29.05.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski