Wójt nie udzieli zwolnienia z opłaty targowej

Rada gminy została upoważniona do udzielania zwolnień przedmiotowych na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ale nie ma prawa do przekazania tego uprawnienia wójtowi - wyjaśnia ekspert...

15.06.2015

Wyjazd do SPA można sfinansować z ZFŚS

Czy kurs nauki tańca, kurs nauki jazdy konnej i SPA mogą być dofinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z działalności sportowo-rekreacyjnej, jeżeli są ujęte w regulaminie funduszu...

15.06.2015

Kasa fiskalna nie przechodzi na nabywcę firmy

Nabywca przedsiębiorstwa nie może przejąć wraz z całym przedsiębiorstwem kasy fiskalnej, zarejestrowanej na poprzedniego właściciela firmy - wyjaśnia ekspert Vademecum Głównego Księgowego.

11.06.2015