Radny może być asystentem rodziny

Dopuszczalne jest zatrudnienie radnego na podstawie umowy cywilnoprawnej w jednostce organizacyjnej gminy, w której pełni mandat, pod warunkiem, że nie jest on zatrudniony w urzędzie tej gminy i nie...

04.10.2016

Każda gmina ma obowiązek utworzenia PSZOK

Samorząd terytorialny

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każda gmina ma obowiązek utworzenia PSZOK. Nie ma takiej możliwości, aby np. miejscowy...

03.10.2016

Zamawiający samodzielnie pobiera odpis z KRS wykonawcy

Zamówienia publiczne

Postępowanie prowadzone jest po 28 lipca 2016 r. Czy zamawiający może samodzielnie pobrać odpis wykonawcy z Krajowego Rejestru Sądowego, czy musi wzywać przedsiębiorcę do jego przedstawienia? - pyta...

02.10.2016