Pakiet Urząd i Obywatele

Artykuł pochodzi z Pakietu Urząd i Obywatele
Pakiet dostępny jest w programie LEX Omega Administracja Samorządowa.
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne, pytania i odpowiedzi.

W jaki sposób należy odmówić wydania zaświadczenia stwierdzającego okres pracy w gospodarstwie rolnym - w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym - w sytuacji kiedy urząd nie dysponuje dokumentami uzasadniającymi wydanie zaświadczenia.

Czy wystarczy zwykłe pismo czy też postanowienie w trybie art. 219 kpa na które służy zażalenie. Jaki organ będzie rozpatrywał złożone zażalenie?

Organ niedysponujący dokumentami uzasadniającymi wydanie zaświadczenia o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym zawiadamia o tym na piśmie (i nie wydaje w tej sprawie postanowienia).


Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310), rozstrzyga, że organ niedysponujący dokumentami uzasadniającymi wydanie zaświadczenia o pracy zainteresowanej osoby w indywidualnym gospodarstwie rolnym, zawiadamia ją o tej okoliczności na piśmie (art. 3 ust. 2). Nie znajdzie zatem zastosowania art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.), zgodnie z którym odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.


Pismo informujące o niedysponowaniu dokumentami uzasadniającymi wydanie zaświadczenia nie jest zaskarżalne.

Pakiet Urząd i Obywatele

Artykuł pochodzi z Pakietu Urząd i Obywatele
Pakiet dostępny jest w programie LEX Omega Administracja Samorządowa.
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne, pytania i odpowiedzi.