Pozwolenie wodnoprawne nie może być przedłużone

Środowisko

Przepis ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, nie przewiduje możliwości przedłużania pozwolenia wodnoprawnego, co oznacza, że zainteresowany powinien wystąpić z nowym wnioskiem o uzyskanie...

30.09.2016

Radny może być asystentem rodziny

Samorząd terytorialny

Dopuszczalne jest zatrudnienie radnego na podstawie umowy cywilnoprawnej w jednostce organizacyjnej gminy w której pełni mandat, pod warunkiem, że nie jest on zatrudniony w urzędzie tej gminy i nie...

29.09.2016

Udział w szkoleniu wlicza się do czasu pracy

Uczestnictwo pracownika w szkoleniu, odbywanym w ramach delegacji, w dniach dla niego wolnych od pracy, na polecenie pracodawcy, podlega zaliczeniu do czasu pracy, tłumaczy Joanna...

28.09.2016