Formację obrony cywilnej tworzy wójt w drodze zarządzenia

Samorząd terytorialny

Formacje obrony cywilnej tworzą w drodze rozporządzenia, ministrowie, a wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) - w drodze zarządzenia, uwzględniając w szczególności:...

21.10.2016

Kadrowy nie musi rejestrować zbioru danych w GIODO

Ustawa o ochornie danych osobowych pozwala administratorowi danych (np. klientom biura rachunkowego) powierzyć innemu podmiotowi (biurze rachunkowemu),w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie...

21.10.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski