Dyrektor szkoły ma prawo do dodatku motywacyjnego

Samorząd terytorialny

Dodatek motywacyjny przyznawany nauczycielom na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz regulaminu wynagradzania nauczycieli obowiązującego na terenie danej jednostki...

11.10.2016

Nieużywane budynki podlegają podatkowi od nieruchomości

Samorząd terytorialny

Jeżeli budynek nie jest używany, to właściciel musi płacić podatek od nieruchomości. Stawka podatku uzależniony jest od jego klasyfikacji. W przypadku, gdyby budynek spełniał warunki uznania go za...

11.10.2016

Na czym polega równoważenie odpoczynku dobowego?

Równoważenie odpoczynku dobowego polegać powinno na skróceniu dobowego wymiaru czasu pracy pracownika,wyjaśnia Joanna Kaleta, ekspertSerwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

10.10.2016