Pensum nauczycieli wspomagających ustala gmina

Organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego posiada kompetencje do ustalania pensum nauczyciela wspomagającego - informuje Agata Piszko w LEX Prawo Oświatowe.

19.10.2016

Regulamin strzelnicy musi być zatwierdzony przez wójta

Samorząd terytorialny

Aby strzelnica mogła legalnie funkcjonować, musi posiadać zatwierdzony regulamin. Zatwierdzenia regulaminu dokonuje decyzją administracyjną jednostka samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz,...

18.10.2016

Jak wyliczyć rezerwę na zaległe urlopy pracownicze?

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoJak wyliczyć rezerwę na zaległe urlopy pracownicze, jeżeli:1) pracownik ma 36 dni zaległego urlopu,2) z tego 5 dni urlopu przedawnionego...

18.10.2016

Po jakim kursie przeliczyć koszty upomnienia?

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoKupujemy towar od kontrahentów z UE. Nie zapłaciliśmy faktury na czas, więc kontrahent wystawił upomnienie. Kosztem wystawienia tego...

18.10.2016

Koszty szkolenia są zwolnione ze składek ZUS

Koszty szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe stanowią przychód w ramach stosunku pracy, jednak nie każdy przychód pracownika podlega oskładkowaniu, tłumaczy Joanna Królikowska, ekspertSerwisu...

17.10.2016