Kiedy rodzicowi przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Matka złożyła zaświadczenie ZLA "na dziecko" - wystąpiła z wnioskiem o wypłatę zasiłku opiekuńczego od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 10 sierpnia 2016 r. Dziecko ukończyło 2 lata w maju 2016 r. Ojciec...

19.10.2016

Kiedy pracownik traci prawo do zasiłku chorobowego?

Osoba prowadząca działalność gospodarczą przekazała zwolnienie lekarskie do ZUS, lecz po otrzymaniu zasiłku, podjęła decyzję o powrocie do pracy w trakcie tego zwolnienia i zwrotu całego otrzymanego...

19.10.2016

W KPO należy zamieścić pieczęć i podpis

Środowisko

W KPO w rubrykach przeznaczonych na potwierdzenie kolejno przekazania odpadów, przyjęcia odpadów do transportu i wykonania usługi transportowej oraz przejęcia odpadów należy zamieścić pieczęć i...

19.10.2016