Ile gałęzi może wyciąć właściciel drzewa?

Środowisko

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska:Świerk rośnie blisko granicy działek. Właściciel sąsiedniej działki wystosował pismo do sąsiada z prośbą o usunięcie gałęzi, które wchodzą na...

23.10.2016

Formację obrony cywilnej tworzy wójt w drodze zarządzenia

Samorząd terytorialny

Formacje obrony cywilnej tworzą w drodze rozporządzenia, ministrowie, a wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) - w drodze zarządzenia, uwzględniając w szczególności:...

21.10.2016

Kadrowy nie musi rejestrować zbioru danych w GIODO

Ustawa o ochornie danych osobowych pozwala administratorowi danych (np. klientom biura rachunkowego) powierzyć innemu podmiotowi (biurze rachunkowemu),w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie...

21.10.2016